Zero-emissiezones Nederland

Interactieve kaart met aangekondigde zero-emissiezones voor
stadslogistiek (ZE-zones) en aanvullende informatie

Interactieve kaart

In samenwerking met TLN heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de interactieve kaart Stadshubs.nl aangevuld met onder andere de al aangekondigde zero-emissiezones van gemeenten.
De eerste 5 gemeenten op de kaart met een toekomstige ZE-zone zijn Den Bosch, Eindhoven, Groningen, Leiden en Tilburg. De komende tijd wordt de kaart verrijkt met nieuwe voorgenomen ZE-zones.

Naast de ZE-zones toont de kaart onder andere milieuzones, bedrijfsterreinen, winkelgebieden, postcodegrenzen en waterstoflaadpunten. En zo’n 200 stadshubs van TLN leden, die nu al volledig of gedeeltelijk zero-emissie vervoer aanbieden. Met slimme filters kun je selecteren op bijvoorbeeld type zending, bedrijfsnaam en verzorgingsgebied. De kaart geeft inzicht in de actuele mogelijkheden voor zero-emissie bevoorrading. Hiermee wil het ministerie van IenW gemeenteambtenaren, politici, opdrachtgevers, ondernemers en transporteurs ondersteunen bij het organiseren van duurzaam vervoer in de stad. Zie toelichting.

Zero-emissiezones

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat vanaf 2025 in 30-40 grotere gemeenten zero-emissiezones worden ingesteld. Hoewel het Klimaatakkoord ‘middelgrote’ ZE-zones voorschrijft, bepalen gemeenten zelf hoe groot de zone precies wordt en waar de grenzen ervan lopen. De zones moeten uiterlijk 4 jaar vóór de inwerkingtreding bekend worden gemaakt, om ondernemers genoeg voorbereidingstijd te geven. 

Waterstoflaadpunten

Waterstof is een emissievrije energiedrager die goed te transporteren is, in grote hoeveelheden op te slaan en veel vermogen kan leveren. Waterstof kan daardoor een systeemrol vervullen in de energietransitie en in onze toekomstige op hernieuwbare bronnen gebaseerde energievoorziening. Met dit in het achterhoofd is de kaart verrijkt met data over waterstoflocaties in Nederland. De data over waterstof is afkomstig van het waterstofplatform www.opwegmetwaterstof.nl.

Elektrische laadpalen

Er zijn in Nederland al veel publieke, semipublieke en private laadpalen. Op dit moment is nog geen onderscheid mogelijk tussen laadpalen voor logistiek en overige laadpalen. Voor een totaaloverzicht van alle laadpalen in Nederland kun je terecht op oplaadpalen.nl. Voor realtime informatie over de beschikbaarheid van deze laadpalen zijn er meerdere websites en apps beschikbaar.

De interactieve kaart is op initiatief van Transport en Logistiek Nederland (TLN) ontwikkeld en wordt de komende jaren in samenwerking met het ministerie van IenW verrijkt. Het is een beginpunt van waaruit verder wordt gewerkt. Reacties en vragen zijn van harte welkom. Voor meer informatie: info@opwegnaarzes.nl.